Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Systemsmia DA (org.no 991026347) sine nettsteder. Systemsmia DA (heretter ”Systemsmia”) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsider og tjenester (heretter ”Tjenesten”) som Systemsmia tilbyr.

Systemsmia er behandlingsansvarlig for all håndteringen av personopplysninger som samles inn på systemsmia.no og cretica.no. Dette betyr at Systemsmia har ansvar for å følge personopplysningsloven.

Omfang og gyldighet av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen (“erklæringen”) gjelder for brukere av tjenestene som Systemsmia til enhver tid tilbyr.

Formålet med innsamlingen

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven og ekomloven.

Vi bruker informasjonen vi samler inn om deg til å:

Levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre, samt utvikle nye funksjoner og utvikle sikkerhetsfunksjoner.

Utføre interne operasjoner, inkludert, for eksempel, å forhindre svindel og misbruk av tjenestene i Plattformen, for å feilsøke programvarefeil og driftsproblemer, for å utføre dataanalyse, testing og forskning og for å overvåke og analysere bruks- og aktivitetstrender.

Om du samtykker til dette, vil Systemsmia sende deg meldinger vi tror er interessante for deg, inkludert informasjon om produkter, tjenester, kampanjer, nyheter og hendelser fra Systemsmia og andre våre samarbeidspartnere, der det er tillatt og i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvordan samler vi inn informasjonen

Informasjon du oppgir til oss

Vi samler inn informasjon du oppgir direkte i en av våre tjenester, så som når du oppretter eller endrer kontoen din, kontakter kundestøtte på nettsiden osv. Denne informasjonen kan inkludere: navn på bedrift, org.nr, forretnings –og besøksadresse, e-postadresse, passord, forsikringsinformasjon, beskrivelse av bedriften, navn på kontaktperson for bedrift med tilhørende e-postadresse og telefonnummer, betalingsmetode og annen informasjon du velger å oppgi om selskapet og virksomheten.

Informasjon vi samler inn gjennom din bruk av tjenestene

Når du bruker tjenestene våre, samler vi inn informasjon om virksomheten din i de følgende generelle kategoriene:

Stedsinformasjon: Når du bruker våre tjenester registrer vi den geografiske posisjon din, basert på IP-adresse eller andre former for lokalisering.

Transaksjonsinformasjon: Vi samler inn transaksjonsdetaljer for din bruk og bestilling av tjenester som tilbys av Systemsmia, inkludert tjenestetypen og arbeidet som forespørres, timepris, dato og tid tjenesten/arbeidet ble utført eller skal utføres, sum fakturert, og andre relaterte transaksjonsdetaljer. Det blir ikke samlet inn og lagret informasjon om personlige betalinskort.

Bruks- og preferanseinformasjon: Vi samler inn informasjon om hvordan du og sidebesøkende samhandler med tjenestene som Systemsmia tilbyr, uttrykte preferanser og valgte innstillinger. I enkelte tilfeller gjør vi dette gjennom bruk av informasjonskapsler, pikselmerker og lignende teknologi som oppretter og vedlikeholder unike identifikatorer.

Teknologi: Vi samler inn informasjon om hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker,  IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.

E-postdata: Systemsmia bruker e-post for at brukerne av våre tjenester kan henvende seg til Systemsmia vedrørende spørsmål til bruken av Tjenesten. I forbindelse med denne tjenesten, mottar vi e-postdata. Informasjonen som blir sendt på e-post eller kontaktskjema til oss er frivillig å oppgi. Manglene opplysninger kan føre at vi blir forhindret for å kunne hjelpe deg.

 Logginformasjon: Når du samhandler med tjenestene, samler vi inn serverlogger som kan inkludere informasjon som enhetens IP-adresse, tilgangsdato og -tid, funksjoner eller sider som er blitt vist, plattformkrasj og annen systemaktivitet, nettlesertype og tredjepartssiden eller -tjenesten du brukte før samhandling med tjenestene våre.

Deling av informasjon

Med politifunksjonærer, statlige myndigheter eller andre tredjeparter hvis vi mener at handlingene dine ikke er i tråd med brukeravtalene, bruksvilkårene eller retningslinjene våre, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Systemsmia eller andre.

I forbindelse med eller ved forhandlinger om hvilken som helst sammenslåing, salg av firmaaktiva, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av bedriften vår av eller til en annen bedrift.

Hvis vi på annen måte varsler deg og du samtykker til delingen.

Og i en samlet og/eller anonymisert form som ikke på noen rimelig måte kan antas å kunne brukes til å identifisere deg.

Analyse- og annonsetjenester som leveres av andre

Vi kan la andre levere publikumsmålinger og analysetjenester til oss for å levere annonser på våre vegne over hele internett og for å spore og rapportere om utførelsen av de annonsene. Disse instansene kan bruke informasjonskapsler, websignal, SDK-er og annen teknologi for å identifisere enheten din når du besøker nettstedet og bruker tjenestene våre, samt når du besøker andre nettsteder og -tjenester.

Cookies / informasjonskapsler

Våre tjenester bruker informasjonskapsler som leverer noe informasjon om våre brukere til tredjeparter, som gjør det mulig for oss å kunne levere tjenesten til deg som bruker. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til bruk av våre cookies.

Dine rettigheter som bruker av Systemsmia

Gjennom bruk av Systemsmia har du rettigheter som bruker som faller under personopplysningsloven. Disse omhandler retten til informasjon om hvordan Systemsmia behandler dine personopplysninger, som vi bruker denne personvernerklæringen til, og retten til å få innsyn, å endre og til å bli glemt.

Du kan når som helst slette din brukerkonto eller endre din brukerinformasjon som Systemsmia har om deg i våre tjenester. Du kan også be om å innsyn i brukerinformasjon ved å kontakte Systemsmia på e-post.

Endringer av erklæringen

Vi vil kunne endre denne erklæringen fra tid til annen. Hvis vi foretar betydelige endringer av måten vi behandler din personlige informasjon, eller ved endringer av erklæringen, vil vi varsle deg gjennom tjenestene eller på andre måter, så som via e-post eller ved en notifikasjon ved første innlogging etter at erklæringen er oppdatert. Fortsatt bruk av tjenestene etter slikt varsel vil utgjøre samtykke til endringene. Ulike samtykkeversjoner vil lagres, og siste samtykkeerklæring vil være gjeldende til enhver tid.

Lovvalg og verneting

Denne personvernerklæringen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunde og Systemsmia skal søkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Blir partene ikke enige gjennom forhandlinger kan Kunden (forbruker og bedrifter opptil 10 årsverk) bringe saken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, www.brukerklagenemnda.no. Hver av partene kan også bringe tvisten inn for ordinær norsk domstol.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på:

Telefon : 53215260

post@systemsmia.no.

Systemsmia DA, Postboks 152, 5701 Voss

Siste endret: 16/05/2018

logo

Systemsmia DA (org.nr : 991 026 347MVA)

Postboks 152 - 5701 Voss - post@systemsmia.no

Copyright © 2023 Systemsmia DA. Alle rettigheter reservert.

Informasjon om personvernerklæring